EGC

In de zomer wordt een Europees Go Congres gehouden. In verband met COVID-19 zijn een aantal congressen komen te vervallen. Zie EGC .